The World of Baldur's Gate

I. Trailer by Nobanion
II. Zasięg mapy świat. Stara wersja by Nobanion

III. Zapowiedź nowych terenów. Icewind Dale 2. Stara wersja by Nobanion
IV. Najnowsza wersja Świata Wrót Baldura ze wszystkimi dodatkami i grami BG 2 Cienie Amn. Widoczne tutaj: mody RoT, NEJ i zaimplementowana Icewind Dale 1 by Nobanion

V.The Darkest Day - nowa wersja centrum Riatavin z moda TDD (autor lokacji: Cuttooth). by Nobanion
VI.Dzielnica Magów z modyfikacji The Darkest Day w Świecie Wrót Baldura. (autor lokacji: Cuttooth). by Nobanion

VII. Nowa wersja miasta Soubar z moda Shadows over Soubar PL, autor Cuttooth. by Nobanion

CMS powered by d®upal;), modified by Marlong. Maps on HP's by Bioware, implemented by Marlong.
Template chilldren_2 by Komcio, modified to Clan's Site by Shinigami, modified to Gallery's Site by Kirara, implemented to CMS by Marlong.